Payroll service clipart of Hr Solutions App Webpage Malaysia

Giải pháp quản lý nhân sự được xây dựng riêng cho khách hàng

CÁC GIẢI PHÁP, DỊCH VỤ,

TIỆN LỢI CHO BẠN

CÂU TRẢ LỜI KHI BẠN CẦN,
LÀ LIỀU THUỐC CHỮA ĐAU ĐẦU CHO BẠN

Dịch vụ thanh toán lương

Chúng tôi đảm nhận toàn bộ trách nhiệm thanh toán lương bằng cách quản lý tất cả quy trình trả lương từ tạo báo cáo hằng tháng đến chuyển tiền lương, nộp hồ sơ và thanh toán theo luật định. Chúng tôi sẵn sàng giúp bạn giảm bớt khỏi gánh nặng của các hoạt động không gíá trị, tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong khi đó sẽ cung cấp cho bạn một dịch vụ thanh toán lương chính xác và chất lượng.

Chúng tôi làm việc như thế nào?

Team work image of Hr Solutions App Webpage Malaysia

Thiết lập tài khoản một lần

Hãy để nhóm chuyên gia của chúng tôi từ Prestige Payroll Sdn Bhd chi lương cho nhân viên bạn và thanh toán theo luật định ngay lập tức khi bạn gửi bạn lương của công ty.

NỀN TẢNG MẠNH

Ngồi lại, thư giãn và để chúng tôi chăm lo quy trình thanh toán lương của bạn. Chúng tôi sẽ làm cho bảng lương của bạn chạy tự động.

✓ Tính lương, phụ cấp, tăng ca, và khấu trừ BHXH/TAX.

✓ Tạo báo cáo thanh toán lương để nộp cho các cơ quan theo luật định (BHXH, TAX)

✓ Tạo mẫu EA hằng năm.

Kỷ niệm ngày thanh toán của bạn
Chúng tôi làm cho ngày trả lương của nhân viên bạn trở nên thú vị với tính năng thanh toán điện tử.

Chỉ với VND250 mỗi tháng bạn đã có một dịch vụ trả lương hoàn chỉnh tích hợp với ứng dụng quản lý nhân sự PeopleX trong tầm tay bạn.