Giải pháp quản lý nhân sự được xây dựng riêng cho khách hàng

CÁC GIẢI PHÁP, DỊCH VỤ,

TIỆN LỢI CHO BẠN

CÂU TRẢ LỜI KHI BẠN CẦN,
LÀ LIỀU THUỐC CHỮA ĐAU ĐẦU CHO BẠN

Giải pháp quản lý nhân sự được xây dựng riêng cho khách hàng

CÁC GIẢI PHÁP, DỊCH VỤ,

TIỆN LỢI CHO BẠN

CÂU TRẢ LỜI KHI BẠN CẦN,
LÀ LIỀU THUỐC CHỮA ĐAU ĐẦU CHO BẠN

Về PeopleX

Computer and phone image of Hr Solutions App Webpage Malaysia

Ở PEOPLEX, chúng tôi đã xây dựng một ứng dụng quản lý nhân sự di động thông minh và mở rộng để giúp bạn quản lý, tự động hóa và đơn giản hóa công việc mỗi ngày từ quản lý nhân lực đến quản lý thời gian, quản trị lợi ích cho đến tính lương.

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của giao diện người dùng và kinh nghiệm người dùng. Chúng tôi cam kết giao diện được thiết kế đơn giản, dễ dàng sử dụng nhưng đủ mạnh để hỗ trợ sự phức tạp của lực lượng lao động ngày nay. Giao lại việc nặng cho chúng tôi và bạn nên tập trung vào cốt lõi kinh doanh.