เรียบง่าย ราคาที่โปร่งใส

จ่ายเพียงแค่สิ่งที่คุณต้องการเท่านั้น

พื้นฐาน

เลือก 1 รายการจากโมดูลด้านล่าง

RM 5
00
ค่าธรรมเนียมรายเดือน / ผู้ใช้
 • การลางาน
 • การเคลม
 • การเข้างาน
 • การขออนุมัติ
 • สิทธิประโยชน์ที่ยืดหยุ่น
 • สิทธิประโยชน์พิเศษ
 • สมุดรายชื่ออินทราเน็ต
 • คู่มือพนักงาน
 • บริการด้านบัญชีเงินเดือน

องค์กร

เลือก 4 รายการจากโมดูลด้านล่าง

RM 15
00
ค่าธรรมเนียมรายเดือน / ผู้ใช้
 • การลางาน
 • การเคลม
 • การเข้างาน
 • การขออนุมัติ
 • สิทธิประโยชน์ที่ยืดหยุ่น
 • สิทธิประโยชน์พิเศษ
 • สมุดรายชื่ออินทราเน็ต
 • คู่มือพนักงาน
 • บริการด้านบัญชีเงินเดือน

ธุรกิจ

รวมทั้ง 8 โมดูล

RM 30
00
ค่าธรรมเนียมรายเดือน / ผู้ใช้
 • การลางาน
 • การเคลม
 • การเข้างาน
 • การขออนุมัติ
 • สิทธิประโยชน์ที่ยืดหยุ่น
 • สิทธิประโยชน์พิเศษ
 • สมุดรายชื่ออินทราเน็ต
 • คู่มือพนักงาน
 • บริการด้านบัญชีเงินเดือน

พรีเมี่ยม

รวมทั้ง 8 โมดูลและบริการด้านเปย์โรล
RM 50
00
ค่าธรรมเนียมรายเดือน / ผู้ใช้
 • การลางาน
 • การเคลม
 • การเข้างาน
 • การขออนุมัติ
 • สิทธิประโยชน์ที่ยืดหยุ่น
 • สิทธิประโยชน์พิเศษ
 • สมุดรายชื่ออินทราเน็ต
 • คู่มือพนักงาน
 • บริการด้านบัญชีเงินเดือน
Popular

*Subject to 1 time implementation fee