Payroll service clipart of Hr Solutions App Webpage Malaysia

BESPOKE HR

SOLUTIONS, SERVICES,

CONVENIENTLY FOR YOU

The Answer to Your Needs, The Cure to Your Headache

Perkhidmatan Gaji

Kami mengambil alih tanggungjawab pembayaran gaji anda dengan menguruskan keseluruhan proses pembayaran gaji dari membuat laporan bulanan hingga pemindahan gaji, pembayaran berkanun dan pemfailan. Kami di sini untuk membebaskan anda dari beban fungsi bukan teras, menjimatkan masa dan wang anda sambil memberikan anda perkhidmatan pembayaran gaji yang tepat dan berkualiti.

Bagaimana Kita Berfungsi?

Team work image of Hr Solutions App Webpage Malaysia

Penyediaan Akaun

Biarkan pakar- pakar kami dari Prestige Payroll Sdn Bhd memfailkan gaji dan pembayaran berkanun pekerja anda dengan serta-merta semasa anda menyerahkan gaji syarikat anda.

Platform yang berkuasa tinggi

Anda hanya duduk dan berehat, biarkan kami menguruskan proses pembayaran gaji anda. Kami akan membuat pembayaran gaji anda berjalan secara automatik.

✓ Pengiraan gaji, elaun, lebih masa dan potongan KWSP / PERKESO / LHDN

✓ Penjanaan Laporan Penggajian untuk diserahkan kepada badan berkanun (PERKESO, KWSP, LHDN)

✓ Penjanaan Laporan EA Tahunan

Raikan Hari Penggajian Anda
Kami menjadikan hari gaji menarik bagi pekerja anda dengan ciri e-payslip kami.

Dengan kadar minimum RM50 sebulan, anda boleh memiliki perkhidmatan pembayaran gaji yang lengkap yang disatukan dengan PeopleX HR App di hujung jari anda